KBC Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: 

- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp.

- Bản đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong doanh nghiệp.

- Phương án ứng phó với các tình huống Covid-19 của doanh nghiệp.

- Quyết định thành lập Tổ an toàn Covid-19 của doanh nghiệp.

видео для профессионалов
Кружево,Тесьма, Пуговицы, Бисер