KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KCN Quế Võ - Tài liệu đầu tư

1. Tài liệu liên quan đến đầu tư trong KCN Quế Võ:

1.1 Quy định xây dựng trong KCN Quế Võ (quyết định do UBND tỉnh BN ban hành)

1.2 Quy định xây dựng trong KCN Quế Võ (do KBC ban hành)

1.3 Quy định về tiêu chuẩn nước thải công nghiệp theo QCVN 24:2009

2. Các văn bản pháp lý liên quan đến đầu tư:

2.1 Luật đầu tư + Nghị định

2.2 Luật thuế TNDN + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

2.3 Luật thuế TNCN + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

2.4 Luật thuế XNK + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

2.5 Bộ Luật lao động + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

3. Các thủ tục liên quan đến đầu tư

3.1 Thủ tục xin cấp GCNĐT : danh mục giấy tờ cần thiết, các form (các thứ tiếng), thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ (theo luật Đầu tư)

3.2 Thủ tục xin khắc con dấu: danh mục giấy tờ, thời gian thực hiện

3.3 Thủ tục xin cấp Mã số thuế: danh mục giấy tờ, thời gian thực hiện

3.4 Thủ tục xin cấp GCN QSDĐ: danh mục giấy tờ cần thiết

3.5 Các thủ tục khác

- Xin cấp Giấy phép lao động

- Xin cấp visa cho người nước ngoài

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

目前有 1078 游客 和 在线

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061