KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Education

Trường Đại học Hùng Vương - TP Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 1052 guests online

Home BUSINESS FIELDS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 10 Hang Bot Ln., Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061