KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 1012/2019/KBC-HĐQT về việc giao dịch với bên liên quan

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 1012/2019/KBC-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng vay vốn: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 0312/2019/KBC-HĐQT về việc giao dịch với bên liên quan

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 0312/2019/KBC-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc Thông qua việc nhận hỗ trợ vốn từ Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2511/2019/KBC-HĐQT về việc giao dịch với bên liên quan

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2511/2019/KBC-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc Thông qua việc cho Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc vay vốn: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2111-2/2019/KBC-HĐQT về việc giao dịch với bên liên quan

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2111-2/2019/KBC-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2019 về việc Thông qua việc vay vốn Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2111/2019/KBC-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu KBCBOND2019-06

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 2111/2019/KBC-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu KBCBOND2019-06: Download.

KBC CBTT lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi từ 14/11/2019 đến 14/05/2020 cho trái phiếu KBCBOND2018-02 mã trái phiếu KBC11806

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi từ 14/11/2019 đến 14/05/2020 cho trái phiếu KBCBOND2018-02 mã trái phiếu KBC11806 theo thông báo đính kèm số 227/2019/CV-HSC-DVMG ngày 05/11/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC): Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 101 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061