KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin trân trọng thông báo: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019: Download.

Thông báo Công văn số 2302/TB-VSD ngày 02 tháng 07 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn số 2302/TB-VSD ngày 02 tháng 07 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: Download.

 

 

 

KBC CBTT Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn KBCBOND2019-01

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu KBCBOND2019-01: Download.

 

 

 

 

KBC CBTT về kết quả phát hành trái phiếu KBCBOND2019-05 theo NQ HĐQT số 1406/2019/KBC/NQ-HĐQT

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu KBCBOND2019-05 theo NQ HĐQT số 1406/2019/KBC/NQ-HĐQT: Download.

KBC Báo cáo tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm 2019: Download.

KBC Thông báo chốt danh sách trả cổ tức đợt 1

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Đợt 1 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018, tỷ lệ 5%: Download.

 

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 448 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061