KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu KBC12006

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: công văn số 1697/TB-SGDHCM Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu KBC12006: Download.

Bản Cáo Bạch Niêm yết trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Trái Phiếu KBC12006) và các tài liệu liên quan

Bản Cáo Bạch Niêm yết trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Trái Phiếu KBC12006) và các tài liệu liên quan: Download.

KBC Thông báo về việc niêm yết trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Trái phiếu KBC12006) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc niêm yết trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Trái phiếu KBC12006) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose): Download.

KBC TB Quyết định của HOSE về việc niêm yết trái phiếu: “TRÁI PHIẾU TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP (TRÁI PHIẾU KBC12006)”

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Quyết định của HOSE về việc niêm yết trái phiếu: “TRÁI PHIẾU TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP (TRÁI PHIẾU KBC12006)”: Download.

KBC CBTT giấy chứng nhận đăng ký lưu ký Chứng khoán cho Trái phiếu phát hành ra công chung KBC2020.DC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký Chứng khoán cho Trái phiếu phát hành ra công chung KBC2020.DC: Download.

KBC CBTT về việc tổ chức liên quan đến ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc tổ chức liên quan đến ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC:  Download.

 

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 614 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061