KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC TB công văn số 4782/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 03/08/2020 vv báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo công văn số 4782/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 03/08/2020 vv báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của KBC: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 03/08/2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0308-3/2020/KBC/NQ-HĐQT (v/v: Thông qua việc cho các công ty con vay vốn và điều chỉnh hạn mức trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0805/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020) ngày 03/08/2020: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 0308-1/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 03/08/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ KBC2020.KT

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 0308-1/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 03/08/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ KBC2020.KT: Download.

 

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 29/07/2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2907/2020/KBC/NQ-HĐQT (v/v:Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng) ngày 29/07/2020: Download.

KBC CBTT Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng mã trái phiếu KBC2020.DC ngày 28/07/2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng mã trái phiếu KBC2020.DC ngày 28/07/2020: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn vào công ty con ngày 28 tháng 7 năm 2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2807/2020/NQ-HĐQT-KBC ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng: Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 73 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061