KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2001/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2001/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ thay thế Nghị quyết HĐQT số 1701/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 do thay đổi biểu mẫu theo quy địnhDownoad.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 662 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS Announcements

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 10 Hang Bot Ln., Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061