KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu KBC 11710

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu KBC 11710: Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 1491 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS Announcements

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061