KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT niêm yết trái phiếu KBCBOND02-2017, mã trái phiếu KBC11712 và ngày giao dịch đầu tiên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc niêm yết trái phiếu KBCBOND02-2017, mã trái phiếu KBC11712 và ngày giao dịch đầu tiên: Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 1650 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS Announcements

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061