KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022: Download.

KBC CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022: Download.

KBC announces The Separate Financial Statements for the second quarter of 2022

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The Separate Financial Statements for the second quarter of 2022 as follows:  Download.

 

KBC announces The Consolidated Financial Statements for the second quarter of 2022

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The Consolidated Financial Statements for the second quarter of 2022 as follows: Download.

 

KBC announces The Separate Financial Statements for the first quarter of 2022

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The Separate Financial Statements for the first quarter of 2022 as follows: Download.

 

KBC announces The Consolidated Financial Statements for the first quarter of 2022

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The Consolidated Financial Statements for the first quarter of 2022 as follows: Download.

 

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 103 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 10 Hang Bot Ln., Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061