KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022 và giải trình trong thuyết minh

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022 và giải trình trong thuyết minh: Download.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 và giải trình trong thuyết minh

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 và giải trình trong thuyết minh: Download.

Kinh Bac Separate financial statements 2021 (Audited)

Kinh Bac Separate financial statements 2021 (Audited): Download.

Kinh Bac Consolidated financial statements 2021 (Audited)

Kinh Bac Consolidated financial statements 2021 (Audited): Download.

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021: Download.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021: Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 641 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 10 Hang Bot Ln., Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061