KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2010: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2010: Download

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

Báo cáo tài chính quý III năm 2010: Download

Báo cáo tài chính 6 tháng hợp nhất soát xét năm 2010

Báo cáo tài chính 6 tháng hợp nhất soát xét năm 2010: Download

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét: Download

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 1099 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 10 Hang Bot Ln., Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061