KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC Báo cáo thanh toán lãi và gốc năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo thanh toán lãi và gốc năm 2019: Download:

-Trái phiếu KBCbond01-2017

- Trái phiếu KBCbond2018-02

- Trái phiếu KBCbond2019-01

- Trái phiếu KBCbond2019-02

- Trái phiếu KBCbond2019-03

- Trái phiếu KBCbond2019-05

KBC's Chairman

Mr. DANG THANH TAM

Chairman

Read more

Events - Photos

svdv.jpg

Newsletter

Who's Online

We have 59 guests online

Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061