KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021: Download.

KBC's Chairman

Mr. DANG THANH TAM

Chairman

Read more

Events - Photos

svdv.jpg

Newsletter

Who's Online

We have 618 guests online

Home Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 10 Hang Bot Ln., Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061