KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC 도시 개발 회사

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Công văn số 2908/2019/KBC-CK về việc giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin trân trọng công bố thông tin: Công văn số 2908/2019/KBC-CK về việc giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2019: Download.

KBC CBTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế ngày 20 tháng 8 năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế đối với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP theo quyết định số 2735/QĐ-XPVPHC ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh: Download.

KBC CBTT về kết quả phát hành trái phiếu KBCBOND2019-03 theo NQ HĐQT số 2106/2019/KBC/NQ-HĐQT

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu KBCBOND2019-03 theo NQ HĐQT số 2106/2019/KBC/NQ-HĐQT: Download.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin trân trọng thông báo: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019: Download.

Thông báo Công văn số 2302/TB-VSD ngày 02 tháng 07 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn số 2302/TB-VSD ngày 02 tháng 07 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: Download.

 

 

 

KBC CBTT Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn KBCBOND2019-01

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu KBCBOND2019-01: Download.

 

 

 

 

Thông tin liên hệ

KINHBAC 도시 개발 회사

  • 주소 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, Bac Ninh .
  • 이메일 : spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요. spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요.
  • 전화 번호 : (+84.222) 363.4034
  • 팩스 : (+84.222) 363.4035

Trực tuyến

76 손님 와 님이 온라인 상태입니다.

Home 투자자 관계

본사 :

  • 베트남 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, BAC Ninh ..

의원 사무실 :

  • 베트남 : 100 An Trach, Dong Da Dist, Ha Noi.
  • 일본 : 5F, 긴자 Koreda 빌딩 8-14-5 긴자 주오 구 도쿄 104-0061.