KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC 도시 개발 회사

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị có liên quan

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị có liên quan

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 10/01/2022 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 lần 1 với nội dung như sau:

1.              Thời gian: Từ 9h00 Thứ Năm ngày 10/02/2022 (Đón tiếp cổ đông từ 8h15 cùng ngày)

2.              Địa điểm:  Trụ sở Tổng Công ty -  Lô B7 – Khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh

3.              Hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

4.              Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021; Báo cáo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021; Thông qua việc niêm yết Trái phiếu; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Thông qua các phương án tăng vốn điều lệ; Thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

5.              Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 20/01/2022 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

6.             Cổ đông lựa chọn một trong các hình thức tham dự ĐHĐCĐ như sau:

-       Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (Văn bản ủy quyền theo quy định1 hoặc mẫu đính kèm);

-       Bỏ phiếu điện tử và tham dự trực tiếp/trực tuyến (sử dụng Thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp).

Quý cổ đông vui lòng gửi các kiến nghị, thắc mắc và các câu hỏi gửi đến Đoàn chủ tịch (đối với các cổ đông không tham dự họp trực tiếp) theo thông tin dưới đây trước khi Đại hội tiến hành.  

Điện thoại: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 111                 Email: spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요.

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có). Trong trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Trụ sở Tổng Công ty hoặc gửi Email đến địa chỉ nêu trên.

7.              Thông tin đăng nhập trong trường hợp dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Quý Cổ đông có thể tham dự họp trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn theo thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp.

Trân trọng cảm ơn!

Download.

 

Thông tin liên hệ

KINHBAC 도시 개발 회사

  • 주소 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, Bac Ninh .
  • 이메일 : spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요. spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요.
  • 전화 번호 : (+84.222) 363.4034
  • 팩스 : (+84.222) 363.4035

Trực tuyến

884 손님 와 님이 온라인 상태입니다.

Home 투자자 관계 공지 사항

본사 :

  • 베트남 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, BAC Ninh ..

의원 사무실 :

  • 베트남 : 10 Hang Bot, Dong Da Dist, Ha Noi.
  • 일본 : 5F, 긴자 Koreda 빌딩 8-14-5 긴자 주오 구 도쿄 104-0061.