KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC 도시 개발 회사

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019: Download.

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019: Download.

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2019

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2019: Download.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2019: Download.

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019: Download.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019: Download.

Thông tin liên hệ

KINHBAC 도시 개발 회사

  • 주소 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, Bac Ninh .
  • 이메일 : spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요. spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요.
  • 전화 번호 : (+84.222) 363.4034
  • 팩스 : (+84.222) 363.4035

Trực tuyến

434 손님 와 님이 온라인 상태입니다.

Home 투자자 관계

본사 :

  • 베트남 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, BAC Ninh ..

의원 사무실 :

  • 베트남 : 100 An Trach, Dong Da Dist, Ha Noi.
  • 일본 : 5F, 긴자 Koreda 빌딩 8-14-5 긴자 주오 구 도쿄 104-0061.