KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC 도시 개발 회사

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KCN Quế Võ - Tài liệu đầu tư

1. Tài liệu liên quan đến đầu tư trong KCN Quế Võ:

1.1 Quy định xây dựng trong KCN Quế Võ (quyết định do UBND tỉnh BN ban hành)

1.2 Quy định xây dựng trong KCN Quế Võ (do KBC ban hành)

1.3 Quy định về tiêu chuẩn nước thải công nghiệp theo QCVN 24:2009

2. Các văn bản pháp lý liên quan đến đầu tư:

2.1 Luật đầu tư + Nghị định

2.2 Luật thuế TNDN + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

2.3 Luật thuế TNCN + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

2.4 Luật thuế XNK + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

2.5 Bộ Luật lao động + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

3. Các thủ tục liên quan đến đầu tư

3.1 Thủ tục xin cấp GCNĐT : danh mục giấy tờ cần thiết, các form (các thứ tiếng), thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ (theo luật Đầu tư)

3.2 Thủ tục xin khắc con dấu: danh mục giấy tờ, thời gian thực hiện

3.3 Thủ tục xin cấp Mã số thuế: danh mục giấy tờ, thời gian thực hiện

3.4 Thủ tục xin cấp GCN QSDĐ: danh mục giấy tờ cần thiết

3.5 Các thủ tục khác

- Xin cấp Giấy phép lao động

- Xin cấp visa cho người nước ngoài

Thông tin liên hệ

KINHBAC 도시 개발 회사

  • 주소 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, Bac Ninh .
  • 이메일 : spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요. spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요.
  • 전화 번호 : (+84.222) 363.4034
  • 팩스 : (+84.222) 363.4035

Trực tuyến

551 손님 와 님이 온라인 상태입니다.

본사 :

  • 베트남 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, BAC Ninh ..

의원 사무실 :

  • 베트남 : 100 An Trach, Dong Da Dist, Ha Noi.
  • 일본 : 5F, 긴자 Koreda 빌딩 8-14-5 긴자 주오 구 도쿄 104-0061.