KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KCN Quế Võ - Tài liệu đầu tư

1. Tài liệu liên quan đến đầu tư trong KCN Quế Võ:

1.1 Quy định xây dựng trong KCN Quế Võ (quyết định do UBND tỉnh BN ban hành)

1.2 Quy định xây dựng trong KCN Quế Võ (do KBC ban hành)

1.3 Quy định về tiêu chuẩn nước thải công nghiệp theo QCVN 24:2009

2. Các văn bản pháp lý liên quan đến đầu tư:

2.1 Luật đầu tư + Nghị định

2.2 Luật thuế TNDN + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

2.3 Luật thuế TNCN + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

2.4 Luật thuế XNK + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

2.5 Bộ Luật lao động + Nghị định (và các thông tư, quyết định kèm theo (nếu có))

3. Các thủ tục liên quan đến đầu tư

3.1 Thủ tục xin cấp GCNĐT : danh mục giấy tờ cần thiết, các form (các thứ tiếng), thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ (theo luật Đầu tư)

3.2 Thủ tục xin khắc con dấu: danh mục giấy tờ, thời gian thực hiện

3.3 Thủ tục xin cấp Mã số thuế: danh mục giấy tờ, thời gian thực hiện

3.4 Thủ tục xin cấp GCN QSDĐ: danh mục giấy tờ cần thiết

3.5 Các thủ tục khác

- Xin cấp Giấy phép lao động

- Xin cấp visa cho người nước ngoài

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 1046 guests online

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 10 Hang Bot Ln., Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061