KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC TB Quyết định về việc hủy niêm yết trái phiếu KBC121020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 06/06/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Quyết định về việc hủy niêm yết trái phiếu KBC121020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 06/06/2023: Download.

KBC CBTT công văn số 1655/TB-VSD của VSD ngày 31/05/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán gốc, lãi Trái phiếu KBC121020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Công văn số 1655/TB-VSD của VSD ngày 31/05/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán gốc, lãi Trái phiếu KBC121020: Download.

KBC CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán về việc giảm số lượng đăng ký trái phiếu KBC121020 tại VSD

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán về việc giảm số lượng đăng ký trái phiếu KBC121020 tại VSD: Download.

KBC CBTT Thông báo thay đổi người liên quan của người nội bộ - Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh ngày 01/06/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo thay đổi người liên quan của người nội bộ - Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh ngày 01/06/2023: Download.

KBC announces The Meeting invitation for The 2023 Annual General Meeting of Shareholders (time, venue, link to documents and other related contents)

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX) would like to inform: The Meeting invitation for The 2023 Annual General Meeting of Shareholders (time, venue, link to documents and other related contents): Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 1055 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 10 Hang Bot Ln., Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061