KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2023: Download.

KBC CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023: Download.

KBC announces The audited separate financial statements for year 2022

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The audited separate financial statements for year 2022: Download.

KBC announces The audited consolidated financial statements for year 2022

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The audited consolidated financial statements for year 2022: Download.

 

KBC announces the Seperate Financial Statements for the forth quater of 2022

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The Seperate Financial Statements for the forth quater of 2022: Download.

KBC announces the Consolidated Financial Statements for the forth quater of 2022

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The Consolidated Financial Statements for the forth quater of 2022: Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 1040 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 10 Hang Bot Ln., Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061