Thủ tướng Lào và Thủ tướng Myanma tiếp thân mật Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch KBC

Trong thời gian ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bouasone Bouphavanh cũng đã tiếp thân mật Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch KBC. Thủ tướng hoan nghênh những đóng góp của KBC cho đất nước Lào và sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt hơn nữa để KBC thực hiện các dự án quan trọng tại đây.

Ông Đặng Thành Tâm trao đổi cùng thủ tướng Myanma Thein Sein và Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch TP Hồ Chí Minh

Ông Đặng Thành Tâm trao đổi cùng thủ tướng Myanma Thein Sein và Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch TP Hồ Chí Minh

Ông Đặng Thành Tâm cũng tham gia làm việc với Thủ tướng Myanma Thein Sein và lãnh đạo Thành phố HCM về vấn đề thương mại và đầu tư. Thủ tướng Myanma cũng hết sức hoan nghênh và tạo điều kiện cho KBC đầu tư qua Myanma.

Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bouasone Bouphavanh, Thủ tướng Myanma Thein Sein và Ông Đặng Thành Tâm

Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bouasone Bouphavanh, Thủ tướng Myanma Thein Sein và Ông Đặng Thành Tâm

Lào và Myanma là các quốc gia có rất nhiều tài nguyên, khoáng sản. Chính phủ 2 quốc gia này sẽ lựa chọn các đối tác tốt để thực hiện các dự án quan trọng.

видео для профессионалов
Кружево,Тесьма, Пуговицы, Бисер