KBC là 1 trong 33 Doanh nghiệp Niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2015 theo khảo sát của Vietstock.vn

Theo khảo sát của Vietstock.vn KBC là 1 trong 33 Doanh nghiệp Niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2015.

 

видео для профессионалов
Кружево,Тесьма, Пуговицы, Бисер