KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. KBC - Báo cáo 01 Về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

2. KBC - Báo cáo 02 Về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) trong năm 2022

3. KBC - Báo cáo 03 Về hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

4. KBC - Báo cáo 04 Về hoạt động giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát

5. KBC - Dự thảo tờ trình 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

6. KBC - Dự thảo tờ trình 02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vv Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

7. KBC - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

8. KBC - Mẫu thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

9. KBC - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 474 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061