KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

 

  1. Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông: 13h15 ngày 21 tháng 04 năm 2017
  2. Thời gian khai mạc: 14h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017
  3. Địa điểm tổ chức:  Trụ sở Công ty Lô B7 – Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh
  4. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 21/03/2017
  5. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2017 -2022
  6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tại website: www.kinhbaccity.vn
  7. Nội dung thảo luận:Thông qua cácBáo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và các vấn đề khác trình ĐHĐCĐ 2017.

Trân trọng cảm ơn!

 

Download: Thông báo.

 

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 122 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061