KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

  1. Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông: 13h15 ngày 10 tháng 04 năm 2018
  2. Thời gian khai mạc: 14h ngày 10 tháng 04 năm 2018
  3. Địa điểm tổ chức:  Trụ sở Công ty Lô B7 – Khu công nghiệp Quế Võ – xã Phương Liễu – huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh
  4. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 23/03/2018
  5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem mẫu biểu thư mời họp, giấy ủy quyền, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tại website: www.kinhbaccity.vn được công bố chậm nhất vào ngày 31/3/2018
  6. Nội dung thảo luận:Thông qua cácBáo cáo hoạt động năm 2017 và các kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018; Sửa đổi điều lệ, ban hành quy chế quản trị công ty và các vấn đề khác.

Trân trọng cảm ơn!

Download: Thông báo.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 428 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061