Báo cáo thường niên 2015

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Báo cáo thường niên 2015: Download:

 - Báo cáo thường niên năm 2015.

 - Annual report 2015.

 

видео для профессионалов
Кружево,Тесьма, Пуговицы, Бисер