KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC都市開発株式会社

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2021 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

1.   Thời gian: 09h00, Thứ 7 ngày 10/04/2021 (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)

2.   Địa điểm:  Trụ sở Tổng Công ty -  Lô B7 – Khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh

3.   Hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

4.   Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động giám sát năm 2020 của BKS; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2020; Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, báo cáo lương – thưởng của Ban Quản lý; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty; Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế của HĐQT, quy chế của BKS; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

5.   Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 20/03/2021.

6.   Cổ đông lựa chọn một trong các hình thức tham dự ĐHĐCĐ như sau:

-        Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (Văn bản ủy quyền theo quy định1 hoặc mẫu đính kèm);

-        Bỏ phiếu điện tử và tham dự trực tiếp/trực tuyến (sử dụng Thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp).

Quý cổ đông vui lòng gửi các kiến nghị, thắc mắc và các câu hỏi gửi đến Đoàn chủ tịch đối với các cổ đông không tham dự họp trực tiếp theo thông tin dưới đây trước khi Đại hội tiến hành.  

Điện thoại: 0243.7340.6889/ Số máy lẻ: 111                       Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có). Trong trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Trụ sở Tổng Công ty hoặc gửi Email đến địa chỉ nêu trên.

7.   Thông tin đăng nhập trong trường hợp dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Quý Cổ đông có thể tham dự họp trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn theo thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp.

Trân trọng cảm ơn!

Download: Thông báo.

問合せ

Kinh Bac都市開発株式会社

Trực tuyến

ゲスト 437人 がオンラインです

Home 株主・投資家の関係 Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061