KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Kết quả mua lại trước hạn một phần Trái phiếu KBC121020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Kết quả mua lại trước hạn một phần Trái phiếu KBC121020 như sau:

1.   Thông tin về trái phiếu:

-         Mã chứng khoán: KBC121020

-         Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

-         Sàn giao dịch: HNX

-         Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)

-         Khối lượng trái phiếu phát hành và đang lưu hành: 15.000.000 trái phiếu (Bằng chữ: Mười lăm triệu trái phiếu)

-         Giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng)

-         Thời hạn của Trái phiếu: 24 tháng

-         Ngày phát hành: 24/6/2021

-         Ngày đáo hạn: 24/6/2023

-         Lãi suất mua lại: 10,8%/năm

-         Giá mua lại với mỗi trái phiếu làm tròn là: 104.468 đồng.   

2.   Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

2.1 Khối lượng Trái phiếu được chào mua & đăng ký thực hiện bán lại

-         Tổng khối lượng trái phiếu Tổ chức phát hành chào mua lại trước hạn theo mệnh giá: 7.500.000 trái phiếu, tương đương với giá trị theo mệnh giá là: 750.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng)

-         Tổng khối lượng trái phiếu do Người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại theo mệnh giá: 3.427.161 trái phiếu, tương đương với giá trị theo mệnh giá là: 342.716.100.000 đồng ( Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, một trăm nghìn đồng)

2.2 Thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

 

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Đặng Thành Tâm

 

 

 

Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 34 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7 khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: số 10 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh:

  • Việt Nam: số 20 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.