KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn ngày 27/11/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn ngày 27/11/2023: Download.

KBC CBTT Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết định đầu tư Dự án Khu công nghiệp Sông Hậu 2

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết định đầu tư Dự án Khu công nghiệp Sông Hậu 2: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 3010/2023/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 v/v Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 3010/2023/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 v/v Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng CátDownload.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2510/2023/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc vay vốn các công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2510/2023/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc vay vốn các công ty conDownload.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2110/2023/NQ-HĐQT v/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2110/2023/NQ-HĐQT ngày 21/10/2023 v/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát: Download.

KBC CBTT định kỳ tình hình thực hiện cam kết đối với Người sở hữu trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: định kỳ tình hình thực hiện cam kết đối với Người sở hữu trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 608 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7 khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: số 10 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh:

  • Việt Nam: số 20 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.