KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 24/06/2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2406/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 24/06/2024 (V/v: Thông qua việc vay vốn Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát): Download.

KBC announces The approval for Meeting minutes and Resolutions of The Annual General Meeting of Shareholders in 2024

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The approval for Meeting minutes and Resolutions of The Annual General Meeting of Shareholders in 2024.: Download.

KBC announces The Board of Directors' Resolution on transactions with a related party who are Mr. Dang Thanh Tam dated 17/06/2024

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The Board of Directors' Resolution No. 1706/2024/KBC/NQ-HDQT on approving the using of Mr. Dang Thanh Tam as collateral for loan obligations of Kinh Bac City Development Holding Corporation at Credit Institutions in 2024 dated 17/06/2024: Download.

KBC announces A foreign shareholder group has become major shareholders since 30/05/2024

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform:  A foreign shareholder group has become major shareholders since 30/05/2024Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 500 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

  • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

  • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.