KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023: Download.

KBC CBTT Giải trình kết quả Kinh doanh quý IV năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Giải trình kết quả Kinh doanh quý IV năm 2023: Download.

KBC CBTT Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023: Download.

KBC CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023: Download.

KBC disclose the correction of the consolidated financial report and the explanation of the bussiness results for the third quater of 2023

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX) would like to inform: The correction of the consolidated financial report and the explanation of the bussiness results for the third quater of 2023: Download.

KBC disclose the explanation of the financial reports for the third quater of 2023

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX) would like to inform: The explanation of the financial reports for the third quater of 2023Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 290 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

  • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

  • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.