KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Education

Trường Đại học Hùng Vương - TP Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 96 guests online

Home BUSINESS FIELDS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

  • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

  • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.