KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP sửa đổi lần thứ 27

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP thay đổi lần thứ 27 ngày 23/06/2023: Download.

Regulations on Information Disclosure 2022

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: KBC’s Regulations on Information Disclosure 2022 promulgated with Resolution No. 0407/2022/KBC/NQ-HDQT dated July 04th 2022 of KinhBac City Development Holding Corporation: Download.

KBC announces the 26th Amendment for the Company Charter

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The 26th Amendment for the Company Charter approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated July 02th 2022 as follows: Download.

Internal Regulations on Corporate Governance 2022

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: KBC’s Internal Regulations on Corporate Governance 2022 issued under Resolution No. 2506/2022/KBC/NQ-DHDCD of the 2022 General Meeting of Shareholders dated June 25th 2022 of KinhBac City Development Holding Corporation as follows: Download.

KBC announces the Regulation on Operation of The Board of Directors for the year 2022

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: the 2022 Regulation on Operation of The Board of Directors promulgated under Resolution No. 2506/2022/KBC/NQ-DHDCD of the Board of Directors dated June 25th 2022 as follows: Download.

KBC announces the 25th Amendment for the Company Charter

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The 25th Amendment for the Company Charter approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated June 25th 2022 as follows: Download

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 75 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

  • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

  • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.