KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC announces The Annual Report for year 2022

Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX) would like to inform: The Annual Report for year 2022

- KBC annual Report 2022

KBC announces The Annual Report for the year 2021

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The Annual Report for the year 2021 as follows:

- KBC annual report 2021

KBC announces The Annual Report for the year 2020

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The Annual Report for the year 2020 as follows:

- KBC annual report 2020

Báo cáo thường niên 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Báo cáo thường niên 2019: Download:

 - Báo cáo thường niên 2019

- KBC Annual Report 2019

Báo cáo thường niên 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Báo cáo thường niên 2018: Download:

- Báo cáo thường niên 2018.

 - Annual report 2018.

Báo cáo thường niên 2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Báo cáo thường niên 2017: Download:

Báo cáo thường niên 2017

- Annual Report 2017

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 283 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

  • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

  • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.