KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC 도시 개발 회사

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 ngày 09/04/2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 ngày 09/04/2024: Download.

KBC CBTT Báo cáo về sở hữu nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Trương Ngọc Phượng ngày 04/04/2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo về sở hữu nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Trương Ngọc Phượng: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 0204/2024/KBC/NQ-HĐQT vv thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Download.

KBC CBTT Báo cáo định kỳ năm 2023 về Tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo định kỳ năm 2023 về Tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu: Download.

KBC CBTT về việc thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng bất thường năm 2024 lần 1

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng bất thường năm 2024 lần 1: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 1803/2024/KBC/NQ-HĐQT về việc Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 1803/2024/KBC/NQ-HĐQT về việc Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ngày 18/03/2024: Download.

Thông tin liên hệ

KINHBAC 도시 개발 회사

  • 주소 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, Bac Ninh .
  • 이메일 : spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요. spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요.
  • 전화 번호 : (+84.222) 363.4034
  • 팩스 : (+84.222) 363.4035

Trực tuyến

89 손님 와 님이 온라인 상태입니다.

Home 투자자 관계

본사:

  • 베트남 박닌성 꾸에보시 프엉리에우구 꾸에보공단 7번지

지사:

  • 북부: 베트남 하노이시 동다구 깟링동 하잉볻거리10번지

 

  • 남부: 베트남 호지민시 1번구 다가우동           풍칵코안거리 20번지