KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 11/05/2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1105/2021/KBC/NQ-HĐQT (v/v: Thông qua việc vay vốn Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên) ngày 11/05/2021: Download.

KBC CBTT đăng tải toàn văn Điều lệ và các Quy chế ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin đăng tải toàn văn Điều lệ và các Quy chế ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Download.

- Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP sửa đổi lần thứ 22

- Quy chế Quản trị Công ty 2021

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2021

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  2021

KBC CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Download.

KBC CBTT Công văn Giải trình kết quả kinh doanh năm 2020 và vấn đề cần nhấn mạnh

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Công văn số 3003/2021/KBC-CK về việc Giải trình kết quả kinh doanh năm 2020 và vấn đề cần nhấn mạnh: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 26/03/2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2603/2021/KBC/NQ-HĐQT (v/v: Cho Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Giòn - Bắc Giang vay vốn) ngày 26/03/2021: Download.

KBC CBTT về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ mã trái phiếu KBCH2123001

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ mã trái phiếu KBCH2123001: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

目前有 437 游客 和 在线

Home 股东关系

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061