KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

成就- 獎狀

經過9年的成立與發展, 京北都市發展總公司(KBC)的幹部人員已經努力奮鬥, 在建設工業區及吸引投資到困難地區已經出色地完成任務. 為了該成績, KBC 已經得到了當, 國家以及國內外各個部門的成人並得到各個單位的獎狀.

KBC在連續7年(2004-2010) 得到政府總理的第一級出色的比賽親旗給出色地完成任務單位.

2010年, KBC獲得了國家主席的第一級勞動勳章.

2007年KBC 獲得了"營業星星"獎狀, 給當年最成功的企業.

2008及2009年KBC獲得了信賴證券獎狀.

2009年及2010年KBC獲得了"越南黃星"獎狀.

2006年及2009年KBC獲得了"越南典型企業和企業家"之獎狀

KBC得到了由 Standard&Poor’s 組織評選的頭10名信賴的證券.

2008年及2009年KBC獲得了貿易服務, 黃球, 越南星星等獎狀.

越南國家副主席范家謙先生給KBC領導們三級勞動勳章

越南國家主席阮明哲先生給KBC董事長鄧成心先生"2009年典型企業家"之獎杯

越南國家副主席阮生雄先生給KBC董事長鄧成心先生"2009年越南前10名黃星"之獎狀

Chủ tịch HĐQT KBC

Mr. ĐẶNG THÀNH TÂM

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Hình ảnh - Sự kiện

svdv.jpg

Trực tuyến

目前有 287 游客 和 在线

Home 关于我们

总部:

  • 越南 北宁省 桂武社 芳柳坊 桂武工业园区B7地块

办事处:

  • 越南 河内市 栋多郡 吉灵坊 行勃巷 10号

分部: 

  • 越南 胡志明市 第一郡 多高坊 冯克宽路 20号