KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

大同還山工業區

由西貢電信技術股份公司(京北都市發展總公司的成員)開發的大同環山工業區坐落於北方經濟發展的重點位置, 包括: 河內市, 海防市和 廣寧省. 打通環山工業-都市-服務區建設成為個現代及同步群體, 符合於北寧省的發展目標, 至2015成為個工業城市.

大同環山工業區總規劃面積為400公頃, 第一期已經開發了200公頃. 西貢電信技術股份公司在繼續建設發展基礎設施, 為了吸引投資到工業區的第二期.

目前大同環山工業區已經吸引了許多投資案, 如: Hayakawa, Tabuchi, Cedo, Daisen, Maeda Kosen, UMW, YG Tech, Framas, Better Resin, Seojin...

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

目前有 87 游客 和 在线

Home 业务领域 工業園區

总部:

  • 越南 北宁省 桂武社 芳柳坊 桂武工业园区B7地块

办事处:

  • 越南 河内市 栋多郡 吉灵坊 行勃巷 10号

分部: 

  • 越南 胡志明市 第一郡 多高坊 冯克宽路 20号