KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

能源

KBC phát triển các dự án thủy điện, nhiệt điện với tổng công suất hàng ngàn Megawatt.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

目前有 83 游客 和 在线

Home 业务领域

总部:

  • 越南 北宁省 桂武社 芳柳坊 桂武工业园区B7地块

办事处:

  • 越南 河内市 栋多郡 吉灵坊 行勃巷 10号

分部: 

  • 越南 胡志明市 第一郡 多高坊 冯克宽路 20号