KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

西貢-西北股份公司

西貢-西北都市發展股份公司是股份公司成立於胡志明市計畫投資聽於2003年11月4日頒發的第0303097752號營業執照,第5次變更於2009年7月15日,公司登記總額達三千億越盾。公司主要的營業項目為:出租已建好基礎設施的土地,出租或賣廠房,經營工業區,都市區的服務。公司的辦事處位於胡志明市,古芝縣,新富社,第22號公路,泵站村。京北都市發展總公司於2010年12月31日特有該分公司登記總額之60.52%。

西貢-西北都市發展股份公司(SCD)是胡志明市,新富中工業區之投資者。該工業區是依靠越南政府總理於2004年06月23日頒發第961/CP-CN號之決定成立,總面積為542ha,位於胡志明市,西北方,古芝縣。

西貢-海防工業區股份公司

西貢-海防工業區股份公司成立於海防市計畫投資聽於2006年07月20日頒發的第0203002451號營業執照, 最近第二次變更於2009年06月24日, 公司登記總額達兩萬億越盾。公司主要的營業項目為出租已建好基礎設施的土地,出租或賣廠房,經營工業區,都市區的服務。該公司的辦事處位於海防市,安陽縣,梨利社,長裔工業區。京北都市發展總公司於2010年12月31日特有該分公司登記總額之90%。

長裔是海防市第一排大工業區,具有總面積為600 ha,依據現代建築群體模型建設,包括工業區、都市區、娛樂區和服務區。

雖然長裔工業區剛開始運行但是已經取得了顯著的成就。近20個投資項目已得到許可證並投產,吸引了從日本,英國,台灣等國外投資者來。

西貢-北江工業區股份公司

西貢-北江工業區股份公司成立於北江省計畫投資聽於2005年04月06日頒發第2003000142號之營業執照,最近第二次變更於2008年03月20日,公司登記總額達兩千億越盾。公司主要的營業項目為出租已建好基礎設施的土地,出租或賣廠房,經營工業區,都市區的服務。該公司的辦事處位於北江省,越安縣,光洲社,光洲工業區。京北都市發展總公司特有該分公司登記總額之62%。

光洲工業區 是依靠越南政府總理於2006年04月25日頒發第637/QDTTg號之決定成立,由西貢-北江工業區股份公司作投資者。該工業區是北江省第一排大工業區,具有總面積為600 ha,依據現代建築群體模型建設,包括工業區、都市區、娛樂區和服務區。

Chủ tịch HĐQT KBC

Mr. ĐẶNG THÀNH TÂM

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Hình ảnh - Sự kiện

svdv.jpg

Trực tuyến

目前有 57 游客 和 在线

Home 关于我们

总部:

  • 越南 北宁省 桂武社 芳柳坊 桂武工业园区B7地块

办事处:

  • 越南 河内市 栋多郡 吉灵坊 行勃巷 10号

分部: 

  • 越南 胡志明市 第一郡 多高坊 冯克宽路 20号