KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

長吉工業都市區

長吉群體坐落在北部最大最有錢能的海放市. 從海防市可順利地靠許多運輸方式如: 路運, 鐵運, 河運, 海運以及空運. 目前, 海防被選取為國家的經濟發展重點的地區, 成為河內---海防---廣寧發展三角的一個重要的部分.

長裔投資案總面積為800多公頃, 包括高科技工業區---都市區---娛樂區---把海別墅區

長吉群體可答應實用和美學兩個要素, 可答應任何客戶, 包括最嚴格的客戶. 整區規劃成為各封閉的圓形, 以人作為中心. 長吉都市區就在海邊建設, 形象藍海邊的一條籠子. 預計成為含56,000人的一條街, 給生活者帶來個開放的, 友好及親近自然的空間, 服務海防人民以及國際客戶.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

目前有 948 游客 和 在线

Home 业务领域 工業園區

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061