KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, tầng 8, Tòa nhà Comer Stone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày ký hợp đồng: 16/07/2020

Nội dung công việc:  

- Soát xét và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng/hợp nhất của Tổng công ty và các Công ty con cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020.

- Kiểm toán và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng/hợp nhất của Tổng công ty và các Công ty con cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 31/12/2020.

Download.

KBC CBTT về việc giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ ngày 14 tháng 07 năm 2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ ngày 14 tháng 07 năm 2020: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 14/07/2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1407/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng: Download.

KBC CBTT Hướng dẫn đăng ký đặt mua trái phiếu phát hành ra công chúng KBC2020.DC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Hướng dẫn đăng ký đặt mua trái phiếu phát hành ra công chúng KBC2020.DC: Download.

KBC CBTT tài liệu phát hành trái phiếu ra công chúng (mã trái phiếu KBC2020.DC)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin tài liệu phát hành trái phiếu ra công chúng (mã trái phiếu KBC2020.DC): Download.

KBC đính chính Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của UBCK nhà nước số 124/GCN-UBCK ngày 6/7/2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng đính chính Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của UBCK nhà nước số 124/GCN-UBCK ngày 6/7/2020: Download.

 

Download bộ tài liệu phát hành trái phiếu ra công chúng (mã trái phiếu KBC2020.DC)

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

目前有 72 游客 和 在线

Home 股东关系

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061