KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT giải trình biến động lợi nhuận của Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: giải trình biến động lợi nhuận của Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022: Download.

KBC CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022: Download.

KBC CBTT Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022: Download.

KBC CBTT Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi các trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi các trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2022: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu ngày 04/01/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin:  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0401.1/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023 về việc thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu ngày 04/01/2023: Download.

 

KBC CBTT về Thông báo trả cổ tức của bên liên quan - Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo trả cổ tức của bên liên quan - Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

目前有 101 游客 和 在线

Home 股东关系

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061