KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022 và giải trình trong thuyết minh

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022 và giải trình trong thuyết minh: Download.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 và giải trình trong thuyết minh

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 và giải trình trong thuyết minh: Download.

Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2021 và Công văn Giải trình KQKD năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2021 và Công văn Giải trình KQKD năm 2021: Download. 

Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2021 và Công văn Giải trình KQKD năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2021 và Công văn Giải trình KQKD năm 2021: Download.

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021: Download.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

目前有 654 游客 和 在线

Home 股东关系

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061