KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2511/2019/KBC-HĐQT về việc giao dịch với bên liên quan

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2511/2019/KBC-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc Thông qua việc cho Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc vay vốn: Download.

KBC's Chairman

Mr. DANG THANH TAM

Chairman

Read more

Events - Photos

svdv.jpg

Newsletter

Who's Online

We have 67 guests online

Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061