KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin trân trọng thông báo: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017: Download. 

 

 

 

KBC CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2017: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2006/2017/KBC/NQ-HĐQT V/v: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Nghị quyết HĐQT số 2006/2017/KBC/NQ-HĐQT V/v: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số: 2905/2017/KBC/NQ-HĐQT V/v: Tăng vốn điều lệ, điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Nghị quyết HĐQT số: 2905/2017/KBC/NQ-HĐQT V/v: Tăng vốn điều lệ, điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT và Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT và Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022: Download.

KBC CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Phụ lục sửa đổi bổ sung Điêu lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Phụ lục sửa đổi bổ sung Điêu lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 114 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061