KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo Công văn số 629/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn số 629/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: Download.

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Download.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017: Download.

KBC thông báo Công văn của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2018: Download.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu KBC11712

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu KBC11712: Download.

Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu KBCBOND02-2017, mã trái phiếu KBC11712

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu KBCBOND02-2017, mã trái phiếu KBC11712: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 100 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061