KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC thông báo Công văn phê duyệt gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019 của UBCK

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn phê duyệt gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019 của UBCK: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn công ty con Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát do KBC sở hữu 100%

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Nghị quyết HĐQT số 0901/2019/KBC/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc chuyển khoản nợ phải thu của  Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát thành khoản góp vốn vào  Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát: Download.

 

 

 

Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu KBCBOND2018-02, mã trái phiếu KBC11806

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu KBCBOND2018-02, mã trái phiếu KBC11806: Download.

KBC CBTT về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu KBCBOND2018-02

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu KBCBOND2018-02 mã trái phiếu KBC11806: Download.

 

 

 

 

Thông báo niêm yết trái phiếu KBCBOND2018-02

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng Thông báo về việc Niên yết trái phiếu KBCBOND2018-02: Download.

Thông báo hủy niêm yết và chốt danh sách trái chủ Trái phiếu KBCBOND02-2017 (mã trái phiếu KBC11712) để thanh thoán gốc và lãi trái phiếu.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng Thông báo về việc hủy niêm yết và chốt danh sách trái chủ Trái phiếu KBCBOND02-2017 (mã trái phiếu KBC11712) để thanh thoán gốc và lãi trái phiếu: Download:

- Thông báo hủy niêm yết trái phiếu KBC11712

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán gốc và lãi trái phiếu KBCBOND02-2017 (Mã Trái phiếu KBC11712)

 

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 470 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061