KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bên liên quan ngày 28 tháng 10 năm 2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo:  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bên liên quan ngày 28 tháng 10 năm 2020: Download.

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu KBC12006

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: công văn số 1697/TB-SGDHCM Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu KBC12006: Download.

Bản Cáo Bạch Niêm yết trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Trái Phiếu KBC12006) và các tài liệu liên quan

Bản Cáo Bạch Niêm yết trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Trái Phiếu KBC12006) và các tài liệu liên quan: Download.

KBC Thông báo về việc niêm yết trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Trái phiếu KBC12006) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc niêm yết trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Trái phiếu KBC12006) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose): Download.

KBC TB Quyết định của HOSE về việc niêm yết trái phiếu: “TRÁI PHIẾU TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP (TRÁI PHIẾU KBC12006)”

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Quyết định của HOSE về việc niêm yết trái phiếu: “TRÁI PHIẾU TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP (TRÁI PHIẾU KBC12006)”: Download.

KBC CBTT giấy chứng nhận đăng ký lưu ký Chứng khoán cho Trái phiếu phát hành ra công chung KBC2020.DC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký Chứng khoán cho Trái phiếu phát hành ra công chung KBC2020.DC: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 381 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061