KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 1309/2021/KBC/NQ-HĐQT về việc Thông qua bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 1309/2021/KBC/NQ-HĐQT về việc Thông qua bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021: Download.

KBC CBTT báo cáo phát hành trái phiếu KBCH2123002 theo phương thức riêng lẻ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo phát hành trái phiếu KBCH2123002 theo phương thức riêng lẻ: Download.

KBC CBTT về các Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về các Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021: Download.

KBC Thông báo thay đổi đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu (Mã trái phiếu KBCH2123002)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Thay đổi đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu (Mã trái phiếu KBCH2123002): Download.

KBC Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 02 tháng 08 năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 02 tháng 08 năm 2021: Download

KBC TB Chỉ định Người đại diện sở hữu trái phiếu thay thế (Mã trái phiếu KBCH2123002)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Chỉ định Người đại diện sở hữu trái phiếu thay thế (Mã trái phiếu KBCH2123002): Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 282 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061