KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo Công văn số 612/TB-VSD ngày 06 tháng 03 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn số 612/TB-VSD ngày 06 tháng 03 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: Download.

 

 

 

KBC CBTT thành lập công ty con "Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Tiên Dương"

 

 

 

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc thành lập công ty con: "Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Tiên Dương"

Download.

 

 

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Download.

 

 

 

KBC CBTT giao dịch với bên liên quan (Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang)

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng Công bố thông tin giao dịch với bên liên quan (Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang) ngày 13 tháng 02 năm 2019: Download.

 

 

 

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018: Download.

 

 

 

KBC thông báo Công văn phê duyệt gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019 của UBCK

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn phê duyệt gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019 của UBCK: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 253 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061