KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo Công văn số 2302/TB-VSD ngày 02 tháng 07 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn số 2302/TB-VSD ngày 02 tháng 07 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: Download.

 

 

 

KBC CBTT Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn KBCBOND2019-01

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu KBCBOND2019-01: Download.

 

 

 

 

KBC CBTT về kết quả phát hành trái phiếu KBCBOND2019-05 theo NQ HĐQT số 1406/2019/KBC/NQ-HĐQT

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu KBCBOND2019-05 theo NQ HĐQT số 1406/2019/KBC/NQ-HĐQT: Download.

KBC Báo cáo tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm 2019: Download.

KBC Thông báo chốt danh sách trả cổ tức đợt 1

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Đợt 1 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018, tỷ lệ 5%: Download.

 

KBC CBTT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 16

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc:

1, Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, tầng 8, Tòa nhà Comer Stone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày ký hợp đồng: 26/06/2019

Nội dung công việc:  

- Soát xét và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng/hợp nhất của Tổng công ty và các Công ty con cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2019.

- Kiểm toán và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng/hợp nhất của Tổng công ty và các Công ty con cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 31/12/2019.

 

2, Thay đổi "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" lần thứ 16 ngày 25/6/2019.

Lý do thay đổi: Do thay đổi loại giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 679 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061