KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo số 1384/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán lãi trái phiếu KBC_ BOND2017 (mã trái phiếu KBC11710) ngày 08/05/2018

Thông báo số 1384/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán lãi trái phiếu KBC_BOND2017 (mã trái phiếu KBC11710): Download.

KBC thông báo chốt danh sách trái chủ để thanh toán lãi trái phiếu KBC_ BOND2017 (mã trái phiếu KBC11710)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo chốt danh sách trái chủ để thanh toán lãi trái phiếu KBC_ BOND2017(mã trái phiếu KBC11710): Download.

KBC CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Phụ lục sửa đổi bổ sung Điêu lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Phụ lục sửa đổi bổ sung Điêu lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc: Download.

 

KBC CBTT về việc "Triển vọng lớn cho KBC từ việc thu hút dự án đầu tư 150 triệu USD của SAMKWANG"

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc: "Triển vọng lớn cho KBC từ việc thu hút dự án đầu tư 150 triệu USD của SAMKWANG": Download.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) xin trân trọng thông báo: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Download.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Xem tiếp...

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 62 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061