KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo số 907/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc thanh toán lãi trái phiếu KBCBOND02-2017 (mã trái phiếu KBC11712) ngày 06 tháng 7 năm 2018

Thông báo số 907/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc thanh toán lãi trái phiếu KBCBOND02-2017 (mã trái phiếu KBC11712) ngày 06 tháng 7 năm 2018: Download.

Thông báo chốt danh sách Trái chủ để thanh toán lãi Trái phiếu KBCBOND02 - 2017 (mã trái phiếu KBC11712) vào ngày 26/7/2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo chốt danh sách Trái chủ để thanh toán lãi Trái phiếu KBCBOND02 - 2017 (mã trái phiếu KBC11712) vào ngày 26/7/2018: Download.

 

 

 

KBC CBTT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc: Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2018: Download.

Báo cáo giao dịch mua vào cổ phiếu KBC của cổ đông lớn

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Báo cáo giao dịch mua vào cổ phiếu KBC của cổ đông lớn: Download.

 

 

 

 

 

Thông báo số 1384/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán lãi trái phiếu KBC_ BOND2017 (mã trái phiếu KBC11710) ngày 08/05/2018

Thông báo số 1384/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán lãi trái phiếu KBC_BOND2017 (mã trái phiếu KBC11710): Download.

KBC thông báo chốt danh sách trái chủ để thanh toán lãi trái phiếu KBC_ BOND2017 (mã trái phiếu KBC11710)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo chốt danh sách trái chủ để thanh toán lãi trái phiếu KBC_ BOND2017(mã trái phiếu KBC11710): Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 84 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061