KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc ký kết hợp đồng tín dụng của công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc ký kết hợp đồng tín dụng của công ty con: Download.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu KBC 11710

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu KBC 11710: Download.

KBC CBTT về việc đăng ký lưu ký Trái phiếu KBC_BOND 2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 11/10/2017: Download.

Nộp hồ sơ niêm yết trái phiếu KBC_BOND2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu: Trái phiếu KBC_BOND2017: Download.

KBC CBTT thành lập công ty con "Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh văn phòng và nhà xưởng Kinh Bắc"

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc Thành lập công ty con: "Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Văn phòng và Nhà xưởng Kinh Bắc": Download.

KBC CBTT thành lập công ty con "Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư NGD"

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc Thành lập công ty con: "Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư NGD": Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 69 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061