KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT "Thời gian, địa điểm, chương trình họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022"

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: "Thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022":

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19/05/2022 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

1.              Thời gian: Từ 09h00 Thứ Bảy ngày 25/06/2022 (Đón tiếp cổ đông từ 8h15 cùng ngày)

2.              Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 – Khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh

3.              Hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

4.              Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đính kèm.

5.              Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 04/06/2022 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

6.             Cổ đông lựa chọn một trong các hình thức tham dự ĐHĐCĐ như sau:

-        Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (Văn bản ủy quyền theo quy định hoặc mẫu đính kèm);

-        Bỏ phiếu điện tử và tham dự trực tiếp/trực tuyến (sử dụng Thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp).

Quý cổ đông vui lòng gửi các kiến nghị, thắc mắc và các câu hỏi gửi đến Đoàn chủ tịch (đối với các cổ đông không tham dự họp trực tiếp) theo thông tin dưới đây trước ngày Đại hội tiến hành.

Điện thoại: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 111             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có). Trong trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Trụ sở Tổng Công ty hoặc gửi Email đến địa chỉ nêu trên.

7.              Thông tin đăng nhập trong trường hợp dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Quý Cổ đông có thể tham dự họp trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn theo thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp.

Trân trọng cảm ơn!

Download.

KBC TB công văn số 909/TB-SGDHCM ngày 06/05/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: công văn số 909/TB-SGDHCM ngày 06/05/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Download.

KBC TB Công văn số 1514/TB-VSD ngày 04/05/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn số 1514/TB-VSD ngày 04/05/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Download.

KBC Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn ngày 29 tháng 04 năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn ngày 29 tháng 04 năm 2022: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2704/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Download.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 656 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061