KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo số 3516/TB-VSD ngày 01/12/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán lãi trái phiếu KBC121020

Thông báo số 3516/TB-VSD ngày 01/12/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán lãi trái phiếu KBC121020: Download.

 

KBC CBTT về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan: Download.

KBC Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn ngày 29 tháng 11 năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn ngày 29 tháng 11 năm 2021: Download.

KBC TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu KBC121020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu KBC121020 (ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2021): Download.

KBC Báo cáo giao dịch trở thành cổ đông lớn ngày 16 tháng 11 năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo giao dịch trở thành cổ đông lớn ngày 16 tháng 11 năm 2021: Download

KBC Báo cáo giao dịch không còn là cổ đông lớn cổ đông lớn ngày 15 tháng 11 năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo giao dịch không còn là cổ đông lớn cổ đông lớn ngày 15 tháng 11 năm 2021: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 265 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061