KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Quyết định của Thanh tra thuế ngày 06/11/2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng Công bố thông tin Quyết định của Thanh tra thuế ngày 06/11/2018: Download.

Quyết định số 413/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết trái phiếu KBC_BOND2017 (mã chứng khoán KBC11710) của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Quyết định số 413/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết trái phiếu KBC_BOND2017 (mã chứng khoán KBC11710) của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP: Download.

 

 

 

KBC CBTT về việc hủy niêm yết Trái phiếu KBC_BOND2017 (mã trái phiếu KBC11710)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc: hủy niêm yết Trái phiếu KBC_BOND2017 (mã trái phiếu KBC11710): Download.

Thông báo chốt danh sách Trái chủ để thanh toán lãi Trái phiếu KBC_BOND 2017 (mã trái phiếu KBC11710) vào ngày 26/10/2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo chốt danh sách Trái chủ để thanh toán lãi Trái phiếu KBC_BOND  2017 (mã trái phiếu KBC11710) vào ngày 26/10/2018: Download.

KBC CBTT Công văn số 2908/2018/KBC-CK về việc giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin trân trọng thông báo: Công văn số 2908/2018/KBC-CK về việc giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2018: Download.

 

 

 

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin trân trọng thông báo: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 107 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061