KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc đăng ký lưu ký trái phiếu KBCBOND02-2017 và được cấp mã trái phiếu KBC11712 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13/12/2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc đăng ký lưu ký trái phiếu KBCBOND02-2017 và được cấp mã trái phiếu KBC11712 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13/12/2017: Download.

Thông báo số 1170/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu KBC11710 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) Thông báo số 1170/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu KBC11710 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: Download.

KBC CBTT KBC là Nhà tài trợ kim cương và chủ trì ABAC Gala Dinner 2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc :"KBC là Nhà tài trợ kim cương và chủ trì ABAC Gala Dinner 2017": Download.

KBC CBTT Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu KBC_BOND 2017 (Mã trái phiếu: KBC11710)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu KBC_BOND 2017 (Mã trái phiếu: KBC11710): Download.

KBC CBTT về việc Lễ giới thiệu dự án và cơ hội đầu tư khu đô thị mới Phúc Ninh

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc "Lễ giới thiệu dự án và cơ hội đầu tư khu đô thị mới Phúc Ninh": Download.

Thông báo niên yết trái phiếu KBC_BOND 2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo niên yết trái phiếu KBC_BOND 2017: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 133 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061