KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan ngày 04/10/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: giao dịch cổ phiếu của người liên quan ngày 04/10/2022: Download.

KBC CBTT Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn ngày 19/09/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn ngày 19/09/2022: Download.

KBC CBTT Làm rõ bản chất, việc soát xét của Công ty Kiểm toán liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Làm rõ bản chất, việc soát xét của Công ty Kiểm toán liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng: Download.

KBC CBTT Giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022 trước và sau kiểm toán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022 trước và sau kiểm toán: Download.

KBC CBTT phản hồi thông tin báo chí ngày 11/08/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Phản hồi thông tin báo chí ngày 11/08/2022: Download.

KBC CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 98 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061