KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Công văn số 2908/2018/KBC-CK về việc giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin trân trọng thông báo: Công văn số 2908/2018/KBC-CK về việc giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2018: Download.

 

 

 

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin trân trọng thông báo: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018: Download.

Thông báo số 907/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc thanh toán lãi trái phiếu KBCBOND02-2017 (mã trái phiếu KBC11712) ngày 06 tháng 7 năm 2018

Thông báo số 907/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc thanh toán lãi trái phiếu KBCBOND02-2017 (mã trái phiếu KBC11712) ngày 06 tháng 7 năm 2018: Download.

Thông báo chốt danh sách Trái chủ để thanh toán lãi Trái phiếu KBCBOND02 - 2017 (mã trái phiếu KBC11712) vào ngày 26/7/2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo chốt danh sách Trái chủ để thanh toán lãi Trái phiếu KBCBOND02 - 2017 (mã trái phiếu KBC11712) vào ngày 26/7/2018: Download.

KBC CBTT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2018

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo về việc: Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2018: Download.

Báo cáo giao dịch mua vào cổ phiếu KBC của cổ đông lớn

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Báo cáo giao dịch mua vào cổ phiếu KBC của cổ đông lớn: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 104 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061