KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Thông báo Công văn số 688/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn số 688/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: Download.

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Download.

KBC CBTT Tập đoàn HANWHA TECHWIN ký hợp đồng chính thức với KBC và Nâng mức đầu tư giai đoạn I lên 100 triệu USD

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Tập đoàn HANWHA TECHWIN ký hợp đồng chính thức với KBC và Nâng mức đầu tư giai đoạn I lên 100 triệu USD: Download.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016: Download.

KBC CBTT Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã được UBCK Nhà nước chấp thuận

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã được UBCK Nhà nước chấp thuận theo công văn số 137/UBCK-GSDC ngày 10/1/2017 được đính kèm dưới đây: Download.

KBC CBTT tình hình thu hút đầu tư tại KCN Quế Võ - Bắc Ninh

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Tình hình thu hút đầu tư tại KCN Quế Võ - Bắc Ninh: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 153 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061