KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho Niên độ 2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho Niên độ 2020: Download.

KBC Báo cáo thanh toán lãi và gốc năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo thanh toán lãi và gốc năm 2019: Download:

-Trái phiếu KBCbond01-2017

- Trái phiếu KBCbond2018-02

- Trái phiếu KBCbond2019-01

- Trái phiếu KBCbond2019-02

- Trái phiếu KBCbond2019-03

- Trái phiếu KBCbond2019-05

KBC CBTT Đơn giải trình giao dich cổ phiếu KBC của người liên quan của người nội bộ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Đơn giải trình giao dich cổ phiếu KBC của người liên quan của người nội bộ: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 1012/2019/KBC-HĐQT về việc giao dịch với bên liên quan

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 1012/2019/KBC-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng vay vốn: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 0312/2019/KBC-HĐQT về việc giao dịch với bên liên quan

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 0312/2019/KBC-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc Thông qua việc nhận hỗ trợ vốn từ Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2511/2019/KBC-HĐQT về việc giao dịch với bên liên quan

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2511/2019/KBC-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc Thông qua việc cho Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc vay vốn: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 61 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061