KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019: Download.

KBC's Chairman

Mr. DANG THANH TAM

Chairman

Read more

Events - Photos

svdv.jpg

Newsletter

Who's Online

We have 66 guests online

Home Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061