KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP sửa đổi lần thứ 18

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Điều lệ sửa đổi lần thứ 18) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2015: Download.

Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP sửa đổi lần thứ 17

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Điều lệ sửa đổi lần thứ 17) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 01 năm 2015: Download.

Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP sửa đổi lần thứ 16

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) xin trân trọng thông báo: Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Điều lệ sửa đổi lần thứ 16) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2014: Download.

 

Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Điều lệ sửa đổi lần thứ 15) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2013.

Download file: Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Quy chế Quản trị Công ty 2013

Quy chế Quản trị Công ty của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2013

Download: Quy chế Quản trị Công ty

Quy trình công bố thông tin 2013

Quy trình Công bố thông tin của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Download: Quy trình Công bố thông tin

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 54 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061