KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Đơn giải trình giao dich cổ phiếu KBC của người liên quan của người nội bộ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Đơn giải trình giao dich cổ phiếu KBC của người liên quan của người nội bộ: Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 59 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS Announcements

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061