KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC都市開発株式会社

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC TB công văn số 3158/TB-SGDHN phê duyệt ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu phát hành ra công chúng mã chứng khoán KBC121020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Công văn số 3158/TB-SGDHN phê duyệt ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu phát hành ra công chúng mã chứng khoán KBC121020: Download.

KBC CBTT về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng KBC121020 và ngày giao dịch đầu tiên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng KBC121020 và ngày giao dịch đầu tiên: Download.

KBC CBTT Tài liệu niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng KBC121020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông: Tin tài liệu niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng KBC121020: Download.

KBC TB Công văn số 560/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng mã chứng khoán KBC121020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Công văn số 560/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng mã chứng khoán KBC121020: Download.

Giao dịch cổ đông lớn ngày 14 tháng 10 năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Giao dịch cổ đông lớn ngày 14 tháng 10 năm 2021: Download.

KBC Báo cáo tình hình tăng vốn cổ phần và thặng dư vốn cổ phần tại ngày 07 tháng 10 năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tình hình tăng vốn cổ phần và thặng dư vốn cổ phần tại ngày 07 tháng 10 năm 2021: Download.

問合せ

Kinh Bac都市開発株式会社

Trực tuyến

ゲスト 44人 がオンラインです

Home 株主・投資家の関係

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061