KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC都市開発株式会社

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 21/06/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2106/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 21/06/2022 (V/v: Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang): Download.

KBC TB công văn số 1112/TB-SGDHCM ngày 06/06/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: công văn số 1112/TB-SGDHCM ngày 06/06/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Download.

KBC CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan ngày 09/06/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: giao dịch cổ phiếu của người liên quan ngày 09/06/2022: Download.

KBC TB Công văn số 1906/TB-VSD ngày 03/06/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Công văn số 1906/TB-VSD ngày 03/06/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Download.

KBC CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Download.

問合せ

Kinh Bac都市開発株式会社

Trực tuyến

ゲスト 722人 がオンラインです

Home 株主・投資家の関係

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061