KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2012: Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2012

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2012: Download

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2012

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2012: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2012: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012: Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2012

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2012: Download

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 105 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

  • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

  • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.